zpět

Historické milníky v dějinách našeho území

Historická data:

kolem 623 - Sámova říše

835 - 906 - Velká Morava

870 - První doložené české kníže (Bořivoj)

kolem 925 - Kníže Boleslav přestává platit Frankům daň za samostatnost

1085 - První český král (Vratislav II.)

1212 - Dědičný titul českých králů (Přemysl Otakar I.)

1252 - 69 - Připojení území (včetně Rakouska) k Českým zemím (Přemysl Otakar II.)

1278 - Bitva na moravském poli - ztráta všech územních zisků (Přemysl Otakar II.)

1300 - 1301 - Zisk Uherska a Polska (Václav II.)

1306 - Vražda posledního Přemyslovce (Václav III.) (vymření Přemyslovců po meči)

1310 - Lucemburkové na našem trůnu

1346 - 78 - Vláda Karla IV. - připojení Slezska a Lužic - rozkvět Českých zemí

1415 - Upálení Mistra Jana Husa

1419 -  První Pražská defenestrace

1419 - 34 -  Husitské války (křížové výpravy do českých zemí) (bitvy na Vítkově, u Lipan...)

1458 - 70 - Vláda Jiřího z Poděbrad (husitství v soužití s katolictvím) (snaha o sjednocení Evropy diplomatickou cestou proti vpádu Turků)

1471 - Jagellonci na českém trůnu

1526 - Vymření Jagellonců po meči

1526 - Habsburkové na českém trůnu

1547 - První stavovský odboj (za odmítnutí pomoci při protihabsburském povstání v Rakousku odebrána některá šlechtická i městská práva)

1618 - Druhá pražská defenestrace (druhý stavovský odboj)

1620 - Bitva na Bílé hoře

1621 - Poprava 27 českých pánů

1742 - Ztráta většiny Slezska

1781 - Zrušení nevolnictví

1848 - Revoluce - spojení národnostních a ekonomických požadavků - zrušení poddanství

1914 - 18 - První světová válka

28.10.1918 - Vyhlášení Československé republiky

1929 - 35 - Hospodářská krize

1935 - Československo-sovětská a Československo-francouzská smlouva o vojenské pomoci

20.5.1938 - Částečná mobilizace armády

23.9.1938 - Úplná mobilizace

29.9.1938 - Mnichovská dohoda a následné podstoupení pohraničí Německé třetí říši

14.3.1939 - Odtržení Slovenska a vznik samostatného slovenského státu Slovenská republika

15.3.1939 - Okupace Čech a Moravy (následující den ustanoven Protektorát Čechy a Morava)

1.9.1939 - 8.5.1945 - Druhá světová válka v Evropě

25.2.1948 - Vyvrcholení únorové revoluce a začátek totalitního režimu

1968 - Pražské jaro s reformami a následnou okupací armádami Varšavské smlouvy

1969 - Počátek normalizace

17.11.1989 - Sametová revoluce

1.1.1993 - Vznik České republiky

 

Seznam vládnoucích rodů:

Knížata Velké Moravy (833 - 906)

Přemyslovci (870 - 1306)

Lucemburkové (1310 - 1457)

Jiří z Poděbrad (1458 - 1471)

Jagellonci (1471 - 1526)

Habsburkové (1526 - 1918)

presidenti (1918 - ...)

  Pokud se vám na stránce neobjevil rámec s hlavním menu, klikněte sem:

domů