zpět

Označení příslušníků útočné vozby

 

Období 1918 - 30

        Stejně jako uniformy bylo i značení osádek vlaků a obrněných automobilů nejednotné. Improvizované označení měla například osádka vlaku č.7. Na předloktí rukávů blůzy nosili našitý červeně obšitý modrý štítek s kotvou a písmeny ČS a PV7 v červené barvě. Dalšími improvizátory byla osádka vlaku Plzeň. Na límcích měli písmena PV, které vyrazili z mosazného plechu.

        Roku 1920 došlo k jednotnému označení jednotek útočné vozby. Vojáci nosili na levém předloktí blůzy a pláště našitý filcový kruh barvy khaki o průměru 6cm lemovaný hnědým pásem přeťatým ve středu hnědou šipkou směřující  doleva šikmo vzhůru.

 

 

Období 1930 - 35

        Po roce 1930 došlo v celé armádě ke změně značení. Znak byl zmenšen na velikost 25mm a byl vyražen z mosazného plechu. Jeho místo se přemístilo na obě strany límce naproti nárameníkům. Podle hodnosti byl znak v barvě mořené mosazi (vojíni až poddůstojníci), ve stříbře (rotmistři) a ve zlatě (důstojníci).

 

vojín - poddůstojník rotmistr důstojník

 

        Útočná vozba nebyla za první republiky nikdy brána jako samostatný druh zbraně a proto ji vždy tvořili příslušníci pěchoty a jezdectva. Na cípech límců měla proto část vojáků červené trojúhelníky a druhá část žluté. Červená patřila pěchotě, žlutá jezdectvu.

 

vojín - poddůstojník pěchoty vojín - poddůstojník jezdectva

 

Období 1935 - 39

        Konečné řešení bylo přijato během roku 1935. Vzhledem ke značnému rozšíření útočné vozby a jejímu rozdělení na tři pluky, byly k označení přidány mosazné štítky v barvě hodnosti, na kterých byla čísla jednotlivých pluků (plukovní štítky).

 

 

        Tyto štítky měly místo na obou stranách límce naproti výložkám. Původní označení (šipka v kruhu) zůstalo zachováno, jen bylo přemístěno na barevné podložení na cípech límce. Barevné hodnostní rozlišení zůstalo zachováno.

        Trojúhelníky na cípech límců (barevné podložení) měly opět barvy jednotlivých složek armády (červená pro pěchotu a žlutá pro jezdectvo), jen podložení ve vlastním kruhu bylo teď jednotně v červené barvě.

 

PÚV-2 vojín - poddůstojník pěchoty PÚV-3 vojín - poddůstojník jezdectva
   
PÚV-3 rotmistr pěchoty PÚV-2 rotmistr jezdectva
   
PÚV-1 důstojník pěchoty PÚV-1 důstojník jezdectva

Jiří Vodička

  Pokud se vám na stránce neobjevil rámec s hlavním menu, klikněte sem:

domů